O nas

Studenckie Koło Naukowe Młodych Menedżerów jest organizacją studencką działającą na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, działającą we współpracy z Zakładem Organizacji i Zarządzania.
Członkiem naszej organizacji może zostać każdy, nie tylko student Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu!!

Głównym zadaniem Koła jest przyswajanie i pogłębianie wiedzy z zakresu Zdrowia Publicznego, a w szczególności informacji związanych z zarządzaniem w ochronie zdrowia.

Każdego roku Studenckie Koło Naukowe Młodych Menedżerów organizuje konferencję naukową pt. Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego. Na łamach owego sympozjum poruszane są różne zagadnienia z dziedziny Zdrowia Publicznego, zarówno w skali narodowej jak i światowej.

Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego to nie jedyne przedsięwzięcie naukowe, w którym czynnie uczestniczymy. W swojej historii mamy również uczestnictwo m.in. w Debacie Oksfordzkiej, w której wspólnie z przedstawicielami mediów publicznych  zastanawialiśmy się jaki jest ich wpływ na wizerunek ochrony zdrowia w Polsce, czy też w Tygodniu Zdrowia, zorganizowanym wspólnie z Politechniką Wrocławską.

W skład Młodych Menedżerów wchodzą ludzie o różnych osobowościach, zainteresowaniach i doświadczeniach życiowych, których połączyła wspólna pasja, chęć zdobywania wiedzy i umiejętności w ramach Zdrowia Publicznego.

Wspólnie tworzymy nie tylko jedną z wielu organizacji studenckich, ale również zwartą, energiczną i ambitną grupę młodych ludzi, którzy nie tylko prężnie działają na poletku naukowym, ale też towarzyskim, tworząc nowe i zacieśniając już istniejące więzi przyjaźni.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony i profilu na Facebook’u!

Reklamy